Priežiūros tarnybos sprendimai rugsėjo 8 d.

Š. m. rugsėjo 8 dieną Lietuvos banko Priežiūros tarnyba nusprendė: Išduoti veiklos licenciją naujai draudimo brokerių įmonei; Leisti UAB „Trinitus” įgyti UAB „Ad ventum” balsavimo teisių ir įstatinio kapitalo; Liesti …

Priežiūros tarnybos sprendimai 09-01

Š. m. rugsėjo 1 d. pateikti šie Lietuvos banko Priežiūros tarnybos sprendimai: Leista tapti AB „Finasta” stebėtojų tarybos nariais. Patvirtintos UAB „INVL Asset Management” valdomų II pakopos pensijų fondų taisyklės; …