Stiprinamas šalies finansų stabilumas ir indėlių saugumas

Finansų ministerijaŠiandien, rugsėjo 2 d., Vyriausybė pritarė Finansų ministerijos parengtiems ir pateiktiems įstatymų projektams, kuriais siekiama sustiprinti šalies finansų stabilumą ir padidinti indėlių saugumą. Į nacionalinę teisę perkeliamos ES Bendro pertvarkymo mechanizmo reglamento, Bankų gaivinimo ir pertvarkymo bei Indėlių garantijų sistemų direktyvų nuostatos. Įstatymų projektų paketą, kurį pateikė Finansų ministerija, sudaro 2 pagrindiniai ir net 14 lydinčiųjų įstatymų projektų, kurie Seimui bus teikiami skubos tvarka. Vyriausybė nutarė kartu kreiptis ir į šalies Prezidentę, prašant teikti Seimui ratifikuoti tarpvyriausybinį Susitarimą dėl įnašų į Bendrą pertvarkymo fondą pervedimo ir sujungimo.

Finansų ministras Rimantas Šadžius teigia, kad šiandien perkelti kertiniai ES bankų sąjungos elementai leis Lietuvai stiprinti finansų įstaigų nemokumo prevenciją bei efektyviai spręsti su tuo susijusius klausimus, jei to prireiktų. Visa tai atlikta reaguojant į pastarąją finansų krizę.

Bankų gaivinimo ir pertvarkymo direktyva visų pirma yra skirta veiksmingai spręsti kredito įstaigų ir kitu didelių investicinių įmonių problemas naudojant ne mokesčių mokėtojų, o pačių įstaigų lėšas. Tuo tarpu indėlių garantijų sistemų direktyvos paskirtis yra garantuoti, jog indėlių draudimo fonduose būtų užtektinai lėšų tiems atvejais, kai indėlininkams reikia skubiai išmokėti draudimo išmokas.

Šios dienos siūlymas, kuriam pritarė Vyriausybė, finansų sektoriaus subjektų pertvarkymu turėtų rūpintis Lietuvos bankas.

Finansų įstaigos, kurios susidūrė su nemokumo problemomis, turėtų būti pertvarkomos panaudojant keturias priemones, taikant atskirai ar jų derinius:

  • Perleidžiant verslą;
  • Įkuriant laikinąją įmonę;
  • Atskiriant turtą;
  • Gelbėjant privačiomis lėšomis (kapitalo nurašymas).

Kartu numatyta ir įkurti Pertvarkymo fondą, kurio veikla būtų finansuojama iš finansų rinkos dalyvių įmokų. Šio fondo sukauptos lėšos būtų naudojamos jei atsirastų poreikis pertvarkymui. Planuojama, jog nuo 2016 metų šis fondas įsilietų į euro zonos Bendrą pertvarkymo fondą.

Priėmus Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams įstatymo pakeitimus per artimiausią dešimtmetį būtų sukauptas 0,8 procentų dydžio nuo visos draudžiamų indėlių sumos Indėlių draudimo fondas, o per tolimesnius 4 metus – 2 proc. dydžio fondas. Numatyti atvejai, kuomet būtų draudžiama ir didesne nei 100 tūkst. eurų suma, palaipsniui mažinamas indėlių kompensacijos išmokėjimo terminas iki 7 darbo dienų, atsisakoma drausti valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų indėlius.

Our Score
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]