Priežiūros tarnybos sprendimai rugsėjo 8 d.

Lietuvos bankasŠ. m. rugsėjo 8 dieną Lietuvos banko Priežiūros tarnyba nusprendė:

  • Išduoti veiklos licenciją naujai draudimo brokerių įmonei;
  • Leisti UAB „Trinitus” įgyti UAB „Ad ventum” balsavimo teisių ir įstatinio kapitalo;
  • Liesti Šiaulių bankui įregistruoti banko įstatų pakeitimą;
  • Leisti pakeisti UAB „Lords LB Asset Management” valdomo investicinio fondo taisykles;

Nauja draudimų brokerių įmonė

Lietuvos banko Priežiūros tarnybos sprendimu steigiamai UAB „Jota” buvo išduota draudimo brokerių įmonės veiklos licencija.

UAB „Trinitus” leista įgyti „Ad ventum” balsavimo teisių ir įstatinio kapitalo

Lietuvos banko Priežiūros tarnybos sprendimas neprieštarauja UAB „Trinitus” norui įsigyti valdymo įmonės UAB „Ad ventum” balsavimo teisių ir įstatinio kapitalo. Leidžiama įgyti tokią dalį, kad įmonė taptu patronuojamąja įmone.

Šiaulių bankas galės įregistruoti įstatų pakeitimą

Šiaulių bankui Lietuvos banko Priežiūros tarnyba leido įregistruoti banko įstatų pakeitimą, pagal kurį Šiaulių banko įstatinis kapitalas didinamas iki 91 226 381 eurų ir 99 centų. Įstatų pakeitimas patvirtintas š. m. liepos 17 d. Šiaulių banko valdybos sprendimu, priimtu vadovaujantis š. m. birželio 22 d. vykusio neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu.

Keičiamos UAB „Lords LB Asset Management” valdomo investicinio fondo taisyklės

Išnagrinėjusi UAB „Lords LB Asset Management” prašymą bei pateiktą susijusią medžiagą Lietuvos banko Priežiūros tarnyba leido įmonei keisti įmonės valdomo uždarojo tipo privataus kapitalo investicinio fondo „Lords LB Private Equity Fund I” taisykles.

Patvirtinus naujas taisykles bus panaikintas platinimo mokestis, kuris buvo nustatytas anksčiau ir turėjo būti taikomas vėlesnių platinimų investuotojams.

Ši valdymo įmonė yra penkių nekilnojamojo turto ir privataus kapitalo kolektyvinio investavimo subjektų bei penkių informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų valdytoja.

Our Score
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]