Priežiūros tarnyba nusprendė (09-16)

Lietuvos bankasLietuvos banko Priežiūros tarnyba nusprendė:

  • Įspėti kredito uniją „Žemaitijos iždas”;
  • Patvirtinti UAB „INVL Asset Management” valdomų III pakopos pensijų fondų taisyklių pakeitimus;
  • Leisti panaikinti investicinį fondą „Lords LB Opportunity Fund I”;
  • Įtraukti naują bendrovę į valiutos keityklos operatorių sąrašą;
  • Prilyginti dviejų įmonių reorganizavimo sąlygas informacijai, kurią privalomą pateikti prospekte.

„Žemaitijos iždas” buvo įspėta

Kredito unija „Žemaitijos iždas” buvo įspėta atsižvelgus į kredito unijos tikslinio inspektavimo rezultatus. Inspektavimas vyko š. m. birželio 1-5 dienomis, o kredito unija yra įpareigoja nustatytus teisės aktų pažeidimus bei veiklos trūkumus pašalinti iki š. m. gruodžio 31 d. Taip pat nurodyta kredito unijai „Žemaitijos  iždas” dažniau teikti kai kurias ataskaitas Lietuvos banko Priežiūros tarnybai.

Kartu buvo atšauktas praeitų metų gruodžio mėn. nustatytas laikinas draudimas teikti indėlių ir kitų gražintinų lėšų priėmimo iš neprofesionalių finansų rinkos dalyvių finansinę paslaugą.

Patvirtinti UAB „INVL Asset Management” valdomų III pakopos pensijų fondų taisyklių pakeitimai

Priežiūros tarnyba išnagrinėjo bendrovės „INVL Asset Management” prašymą bei pateiktą susijusią medžiagą ir patvirtino šios įmonės valdomų III pakopos pensijų fondų taisyklių pakeitimus.

Pakeitus taisyklėms naikinama minimali nustatyta investavimo suma, nustatomas naujas mokestis – 10 proc. dalyvio atsiimamų lėšų, jei dalyvis nusprendžia lėšas atsiimti dažniau nei kartą per porą metų. Tai negalioja asmenims, turintiems teisę į pensijų išmoka. Naujose taisyklėse patikslinta ataskaitų informacijos teikimo dalyviams tvarka, pensijų sąskaitų tvarkymo principai bei kiti informacija, susijusi su dalyvavimu pensijų kaupimo fonduose.

Šiuo metu įmonė dalyvauja valdymo reorganizavimo procese, kuriam pasibaigus bus prijungtos dvi įmonės.

Nuspręsta leisti panaikinti investicinį fondą „Lords LB Opportunity Fund I”

Atsižvelgusi į UAB „Lords LB Asset Management” pateiktą prašymą bei tai, jog baigėsi investicinio fondo veiklos laikotarpis, fondo turtas buvo parduotas, o su dalyviais atsiskaityta, Lietuvos banko Priežiūros tarnyba pripažino netekusio galios sprendimą, kuriuo buvo patvirtintos uždaro tipo specialiojo nekilnojamo turto investicinio fondo „Lords LB Opportunity Fund I” taisyklės.

Nauja bendrovė valiutos keityklos operatorių sąraše

Lietuvos banko Priežiūros tarnybą į valiutos keityklos operatorių sąrašą nusprendė įtraukti UAB „Eurokaita”.

Nuspręsta dėl reorganizavimo informacijos

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba išnagrinėjo AB”INVL Baltic Real Estate” prašymą ir nusprendė, jog šios įmonės pateiktame informaciniame nuorodų dokumente investuotojams, rizikos veiksnių aprašyme susijusiame su bendrovės akcijomis, AB „INVL Baltic Real Estate” ir AB „Invaldos nekilnojamojo turto fondas” reorganizavimo sąlygose bei kituose susijusiuose dokumentuose pateikta informacija laikoma lygiavertė informacijai, privalomai pateikti prospekte.

Our Score
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]