Mažėja administracinė našta verslui

dokumentasVakar, rugsėjo 23 d., Vyriausybės posėdyje buvo pritarta Finansų ministerijos parengtiems Buhalterinės apskaitos įstatymo bei jį lydinčių teisės aktų pakeitimais, kurie padėtų sumažinti administracinę naštą verslui. Kuomet Lietuvos Respublikos Seimas patvirtins pakeitimus, viename teisės akte bus aiškiai reglamentuoti visų ūkio subjektų buhalterinės apskaitos tvarkymo reikalavimai.

Šiais Finansų ministerijos parengtais pakeitimais nustatoma, kad ūkio subjektai, kurie pagal ES ar LR teisės aktus neturi pareigos taikyti verslo arba tarptautinių apskaitos standartų, galėtų rinktis, kuriais apskaitos standartais vadovaujantis būtų tvarkoma buhalterinė apskaita. Kartu palengvinami reikalavimai įmonėms, nepriklausančioms įmonių grupėms, kurios ketina pradėti ar jau prekiauja savo akcijomis reguliuojamose rinkose – jos galės sudaryti finansines ataskaitas pagal verslo apskaitos standartus. Tos įmonės, kurių vertybiniais popieriais prekiaujama reguliuojamoje rinkoje ir kurios privalo sudarinėti konsoliduotąsias finansines ataskaitas, buhalterinę apskaitą turės tvarkyti taip, kad būtų užtikrintas konsoliduotųjų finansinių ataskaitų sudarymas pagal tarptautinius apskaitos standartus. Toks reikalavimas taikomas ir draudimo bei perdraudimo įmonėms.

Įstatymų pakeitimuose numatyta pasirinkimo galimybė ūkio subjektams, kurio pripažinto šaltinio (Lietuvos banko, Europos centrinio banko ar kt.) skelbiamą euro ir kitos valiutos santykį naudoti bei  kurią dieną tas santykis paskelbtas (ūkinės operacijos dieną, dieną prieš ūkinę operaciją). Tai ypatingai aktuali informacija įmonėms ir jų grupėms, kurios veiklą vykdo skirtingose valstybėse.

Naujose nuostatose bus nurodyta, kad parašo nebereikės sąskaitai faktūrai, bus patikslinamos klaidų apskaitos registruose taisymo nuostatos.

Our Score
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]