Lietuvos banko Priežiūros tarnybos sprendimai

Lietuvos bankasLietuvos banko Priežiūros tarnyba pripažino, kad AB „Nasdaq VIlnius“ listingavimo taisyklių, listingavimo įmokų ir jų mokėjimo tvarkos, narystės bendrovėje, prekybos taisyklių ir nariams taikomų įmokų bei jų mokėjimo tvarkos pakeitimai ir papildymai yra suderinti. Pakeitimai atlikti dėl AB „Nasdaq OMX Vilnius“ pavadinimo keitimo į AB „Nasdaq Vilnius“ bei pasikeitusias Vertybinių popierių įstatymo nuostatas. Šiais pakeitimais vienodinamos ir visų Baltijos biržų taisyklės.

UAB „SEB gyvybės draudimas“ valdyboje leista Rūtai Ežerskienei eiti valdybos narės pareigas. Tam pritarė Lietuvos banko Priežiūros tarnyba.

Our Score
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]