Lietuvos banko Priežiūros tarnyba nusprendė:

Lietuvos bankasŠ. m. liepos 22 d. duomenims, kuriuos pateikė Lietuvos bankas, LB Priežiūros tarnyba nusprendė skirti 15 tūks. eurų dydžio baudą UAB „Novus Asset Management”, kuri, kaip nustatyta tikslinio patikrinimo metu, ilgą laiką nesilaikė esminių tiesės aktuose įtvirtintų informacijos rengimo ir skelbimo reikalavimų, dėl ko investuotojai galėjo netinkamai suprasti skelbiamą bendrovės informaciją, taip objektyviai negalint vertinti investicijų ir susijusių rizikų, priimti pagrįstų investicinių sprendimų.

Kartu buvo nustatyta, jog bendrovė nedarė įrašų investuotojų asmeninėse investicinių vienetų sąskaitose, nesaugojo informacijos, pagrindžiančios investicinius sprendimus, neužtikrino efektyvios vidaus kontrolės ir investicinių sprendimų atlikties priežiūros.

Lietuvos bankas skelbia, kad Priežiūros tarnyba taip pat nusprendė nušalinti kredito unijos „Taupkasė” valdybos narį Žilviną Vaitkūną nuo valdybos nario  pareigų. Tai nuspręsta apsvarsčius unijos tyrimo rezultatus. Kreditų unija yra įpareigota iki š. m. rugpjūčio mėn. 31 d. atšaukti valdybos narį iš pareigų, nutraukti su juo sudarytą sutartį ir panaikinti įgaliojimus.

Tyrimo, kuriuo siekta įvertinti ar kredito unijos 2014 metais teikta informacija Priežiūros tarnybai apie turtą ir įsipareigojimus buvo teisinga, metu nustatyta, jog valdybos narys Ž. Vaitkūnas neatskleidė informacijos apie unijos turto naudojimą kaip užtikrinimo priemonę trečiųjų šalių (Ž. Vaitkūno valdomų ar atstovaujamų įmonių) įsipareigojimams užtikrinti. Šie valdybos nario veiksmai didino kredito unijos „Taupkasė” riziką, o reali situacija apie jos padėtį nebuvo atspindėta pateiktoje informacijoje. Balansinėje ir likvidumo rodiklių ataskaitose, pateiktose 2014 m., buvo nurodytas turtas, kuriuo unija iš tiesų nedisponavo.

Šio mėnesio Priežiūros tarnybos sprendimų sąraše ir papildytas vartojimo kredito davėjų sąrašas. Į jį pateikti pateikė prašymus dvi įmonės:

  • UAB „Finansų bitė”
  • UAB „Paskola šiandien”

Abiejų bendrovių prašymai patenkinti ir šios jau yra įtrauktos į viešąjį vartojimo kredito davėjų sąrašą.

Our Score
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]