LB Priežiūros tarnybos sprendimai

Lietuvos bankasLietuvos banko Priežiūros tarnyba atliko tikslinį inspektavimą UADBB „Jūsų patarėjas“ ir nustačiusi teisės aktų pažeidimus bei veiklos trūkumus įspėjo bendrovę. Tikslinio patikrinimo metu buvo nustatyta, jog draudimo brokerių bendrovė netinkamai organizavo buhalterinę apskaitą, joje nebuvo tinkamai fiksuojamos finansinės ir ūkinės operacijos. Taip pat pastebėta, kad iš klientų surinktų įmokų grynaisiais pinigais pervedimas į atskirą sąskaita buvo vykdomas netinkamai. Dalis trūkumų jau pašalinta.

Trys kredito unijos – Palangos, Pajūrio ir „Mėmelio taupomoji kasa“ – pateikė prašymus reorganizuojant jas prijungti prie „Mėmelio taupomoji kasa“. Lietuvos banko Priežiūros tarnyba išnagrinėjusi prašymą ir susijusią medžiagą prašymą patenkino. Po reorganizavimo Palangos ir Pajūrio kredito unijos bus išregistruotos iš Juridinių asmenų registro, o visas jų teises ir pareigas perims kredito unija „Mėmelio taupomoji kasa“.

Remiantis kredito unijų pateiktais dokumentais, po reorganizavimo bus sustiprintas kapitalas, valdymas taps efektyvesnis, bus veiksmingiau valdoma rizika.

Our Score
Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]