LB Priežiūros tarnyba: nubausta UAB FMĮ „Orion Securities”

Lietuvos bankasLietuvos banko Priežiūros tarnyba nubaudę UAB finansų maklerio įmonę „Orion Securities” 20 tūkst. eurų bauda, nes bendrovę pažeidė reikalavimą, kuris draudžia tiesiogiai ar netiesiogiai perduoti informaciją kitam asmeniui, jei ji dar neatskleista viešai ir jei ta informacija patenka į nustatytą Finansinių priemonių rinkų įstatymą.

Priežiūros tarnyba atliko tyrimą dėl prekybos AB „Agrowill Group” akcijomis. Š. m. vasarą teismai nagrinėjo Lietuvos banko surašytus administracinių teisės pažeidimų protokolus, kuriais baudos skirtos dviem asmenims, pasinaudojusiems viešai neatskleista informacija. Pranešime spaudai neįvardinti asmenys buvo nubausti 1,6 ir 1,5 tūkst. eurų baudomis. Sprendimas skirti įmonei „Orion Securities” 20 tūkst. eurų dydžio baudą yra galutinis po teismų sprendimo.

Surinkti įvairūs įrodymai patvirtina, kad bendrovė „Orion Securities” netinkamai valdė konfidencialią informaciją, kuri buvo susijusi su AB „Agrowill Group” ir UAB „Baltic Champs” susijungimu, bei pažeidė įstatyme numatytą draudimą atskleisti viešai neatskleistą informaciją. Ją įmonė perdavė dviem darbuotojams, kurie neturėjo teisės šios informacijos žinoti. Šią informaciją buvo galima pateikti tik ribotam asmenų, kuriems tai gali būti reikalinga vykdant tarnybinę veiklą ir pareigas, skaičiui, tačiau ji buvo paskelbta ir populiariame investuotojų forume „Traders.lt”, tokiu būdu suklaidinant rinkos dalyvius. Žinutę pastebėjo Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, iš jos ir kitų žinučių turinio buvo aiškiai matyti, kad informacija ją paskelbusiam asmeniui buvo žinoma iš anksto, dar prieš ją paskelbiant viešai.

Dėl šios informacijos paskelbimo viešoje erdvėje buvo pradėtas tyrimas. Lietuvos bankas nustatė diskusijų forumo dalyvio tapatybę ir kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą dėl leidimo paimti duomenis iš nustatyto asmens kompiuterio jo darbo vietoje. Gavus leidimą duomenys buvo paimti ir rasta šio bei kito nubausto asmens, UAB FMĮ „Orion Securities”, disponavusios informacija apie AB „Agrowill Group” derybas, darbuotojo, susirašinėjimas per pokalbių programą „Skype”. Susirašinėjimo duomenys parodė, kad abu asmenys suprato, jog atlieka neteisėtus veiksmus ir bandė tai nuslėpė.

Our Score
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]