Lietuvos banko Priežiūros tarnyba nusprendė:

Š. m. rugsėjo 29 d. Lietuvos banko Priežiūros tarnyba pateikė šiuos sprendimus: Priežiūros institucija ir draudimo įmonės vadovausis „Mokumas II“ gairėmis; Pritarta PZU Lietuva valdybos nario kandidatūrai; Papildytas viešasis vartojimo …