Lietuvos banko Priežiūros tarnyba nusprendė:

Š. m. rugsėjo 29 d. Lietuvos banko Priežiūros tarnyba pateikė šiuos sprendimus: Priežiūros institucija ir draudimo įmonės vadovausis „Mokumas II“ gairėmis; Pritarta PZU Lietuva valdybos nario kandidatūrai; Papildytas viešasis vartojimo …

Priežiūros tarnybos sprendimai 09-01

Š. m. rugsėjo 1 d. pateikti šie Lietuvos banko Priežiūros tarnybos sprendimai: Leista tapti AB „Finasta“ stebėtojų tarybos nariais. Patvirtintos UAB „INVL Asset Management“ valdomų II pakopos pensijų fondų taisyklės; …