Priežiūros tarnybos sprendimai 09-01

Lietuvos bankasŠ. m. rugsėjo 1 d. pateikti šie Lietuvos banko Priežiūros tarnybos sprendimai:

  • Leista tapti AB „Finasta“ stebėtojų tarybos nariais.
  • Patvirtintos UAB „INVL Asset Management“ valdomų II pakopos pensijų fondų taisyklės;
  • Priežiūros tarnyba ir draudimo įmonės vadovausis „Mokumas II“ gairėmis;

Priežiūros tarnyba ir draudimo įmonės vadovausis „Mokumas II“ gairėmis

Lietuvos banko Priežiūros tarnybą nusprendė, jog vadovausis visomis Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos paskelbtomis draudimo įmokų mokumo vertinimo sistemos „Mokumas II“ gairėmis iš pirmojo rinkinio. Šios gairės taps privalomos ir draudimo įmonės. Lietuvos banko Priežiūros tarnyba stebės, kaip draudimo įmonės paiso šių gairių.

Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija šiais metais paskelbė sistemos „Mokumas II“ pirmojo rinkinio gaires, kurių tikslas paaiškinti „Mokumas II“ direktyvos ir reglamento reikalavimus. Taip pat gairės padeda užtikrinti vienodą direktyvų ir reglamento reikalavimų taikymą, efektyvią draudimo įmonių kontrolę. Vadovaujantis minėtos institucijos reglamentu, priežiūros institucijos bei draudimo įmonės turės stengtis, kad būtų tenkinami visi gairių reikalavimai.

„Mokumas II“ gairės yra sudėtinė teisės aktų sistemos dalis ir yra taikomos kartu su „Mokumas II“ direktyvos reikalavimais, kurie yra perkelti ir į Draudimo įstatymą, ir į Lietuvos banko teisės aktus. Rudenį turėtų būti paskelbti ir kiti „Mokumas II“ techniniai standartai bei gairių rinkiniai. „Mokumas II“ įsigalios nuo 2016 m. sausio 1 d.

Patvirtintos UAB „INVL Asset Management“ valdomų II pakopos pensijų fondų taisyklės

UAB „INVL Asset Management“ pateikė prašymą bei susijusią medžiagą, kurią išnagrinėjusi Lietuvos banko Priežiūros tarnyba patvirtino įmonės valdomų II pakopos pensijų fondų „Finasta“ konservatyvaus investavimo, „Finasta“ augančio pajamingumo, „Finasta“ aktyvaus investavimo, „Finasta“ racionalios rizikos taisyklių pakeitimus.

Valdymo įmonė šiuo metu dalyvauja reorganizavimo procese, kurio metu prie jos bus prijungtas UAB „MP Pension Funds Baltic“ ir „INVL fondai“ valdomų trijų II pakopos ir dviejų III pakopos pensijų fondų valdymas.

Patvirtintose taisyklėse nurodyti pakeisti fondų pavadinimai:

  • „Finasta“ konservatyvaus investavimo fondas tapo INVL Stabilo II 58+;
  • „Finasta“ augančio pelningumo fondas tapo INVL Mezzo II 53+;
  • „Finasta“ aktyvaus investavimo fondas tapo INVL aktyvaus investavimo.

Priežiūros tarnyba ir draudimo įmonės vadovausis „Mokumas II“ gairėmis

Lietuvos banko Priežiūros tarnybą suteikė leidimą AB banko „Finasta“ stebėtojų tarybos nariais tapti Donatui Savickui, Jonui Bartkui ir Vitai Adomaitytei.

 

[Total: 0   Average: 0/5]