Lietuvos banko valdybos nutarimai

Lietuvos banko valdyba nutarė:

  • Anticiklinio kapitalo rezervo norma prilyginama 0
  • UAB „Prime Location Property Fund“ galės verstis investicine veikla
  • UAB „Elektroninių mokėjimų agentūra“ gavo mokėjimo įstaigos licenciją
  • Patvirtinti prižiūrimų finansų rinkos dalyvių įmokų dydžiai
  • Numatytos dviejų euro monetų išleidimo į apyvartą datos
  • Paskirtas naujasis UAB „Lietuvos monetų kalykla“ valdybos narys

Anticiklinio kapitalo rezervo norma – 0 procentų

Lietuvos banko valdyba nustatė anticiklinio kapitalo rezervo normą lygią 0 procentų, ji įsigalioja š. m. gruodžio 31 d.

Šis sprendimas priimtas įvertinus ir atsižvelgus tiek į pagrindinius, tiek į papildomus anticiklinio kapitalo rezervo normos nustatymo rodiklius, remiantis atlikta skolinimo ir būsto rinkos analize. Visa tai leidžia teigti, kad kredito rinkos raida yra tvari ir toliau galima palikti tokį patį anticiklinio kapitalo rezervo normos dydį – nulį procentų.

UAB „Prime Location Property Fund“ galės verstis investicine veikla

Bendrovei „Prime Location Property Fund“ Lietuvos banko valdyba išdavė veiklos leidimą verstis investicinės bendrovės veikla pagal Informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinių investavimo subjektų įstatymą.

UAB „Elektroninių mokėjimų agentūra“ gavo licenciją verstis mokėjimo įstaigos veikla

Lietuvos banko valdyba bendrovei „Elektroninių mokėjimų agentūra“ išdavė mokėjimo įstaigos licenciją, kuri suteikią teikti pinigų perlaidos paslaugas. Gavusi licenciją įmonė atsidarys sąskaitas bankuose ir per juos vykdys klientų atsiskaitymus su UAB „Lietuvos energija“ grupei priklausančiomis įmonėmis.

Patvirtinti prižiūrimų finansų rinkos dalyvių įmokų dydžiai

Patvirtinti įmokų dydžiai, kurie aktualūs prižiūrimiems finansų rinkos dalyviams. Įmokų dydžiai galios 2016 metais. Lietuvos banko valdyba patvirtinto, kad jie sudaro 90 proc. maksimalių įmokų dydžių nurodytų Lietuvos banko įstatymo 1 priede. Šios įmokos yra skirtos iš dalies finansuoti Lietuvos banko vykdomai finansų rinkos priežiūrai. Tai apibrėžta ir Lietuvos banko įstatyme, 21 straipsnyje.

Nustatytos dviejų euro monetų išleidimo į apyvartą datos

2016 metais numatoma išleisti dvi monetas. Lietuvos banko valdyba patvirtino jų etalonus, paskelbė šias išleisiamas monetas mokėjimo ir atsiskaitymo priemonėmis, nustatė išleidimo į apyvartą datas.

5 eurų kolekcinė moneta bus skirta fizikos mokslui ir priklausys serijai „Lietuvos mokslas“. Jos pasirodymo apyvartoje data – 2016 m. kovo 29 d., tiražas – 5000 vienetų. Tai trečioji serijos „Lietuvos mokslas“ moneta. Pirmoji buvo skirta kardiochirurgijai (pasirodė 2012 m.), antroji – baltistikai (pasirodė 2014 m.)

2 eurų proginė moneta bus skirta baltų kultūrai ir apyvartoje pasirodys 2016 m. gegužės 3 d. Monetos tiražas – 1 mln. vnt., iš kurių 10 tūkst. vnt. BU kokybės (pagerinta kokybė).

Paskirtas naujasis UAB „Lietuvos monetų kalykla“ valdybos narys

Valstybės valdomos ir Lietuvos banko kontroliuojamos UAB „Lietuvos monetų kalykla“ valdybos nariu paskirtas Lietuvos banko Priežiūros tarnybos Finansinių paslaugų ir rinkų priežiūros departamento Reguliuojamos rinkos priežiūros skyriaus viršininkas Vaidas Cibas.

[Total: 0    Average: 0/5]