Lietuvos banko Priežiūros tarnyba nusprendė:

Lietuvos bankasŠ. m. rugsėjo 29 d. Lietuvos banko Priežiūros tarnyba pateikė šiuos sprendimus:

  • Priežiūros institucija ir draudimo įmonės vadovausis „Mokumas II“ gairėmis;
  • Pritarta PZU Lietuva valdybos nario kandidatūrai;
  • Papildytas viešasis vartojimo kredito davėjų sąrašas.

Bus vadovaujamasi „Mokumas II“ gairėmis

Nuo šiol bus vadovaujamasi naujomis draudimo įmonių mokumo vertinimo sistemos „Mokumas II“ gairėmis, kurias paskelbė Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos. Šiomis gairėmis vadovausis Lietuvos banko Priežiūros tarnyba ir draudimo įmonės. Priežiūros tarnyba stebės, kaip draudimo įmonės laikosi šių gairių.

LB Priežiūros tarnyba nusprendė vadovautis šiomis antrojo rinkinių gairių:

  • Metodų, pagal kuriuos nustatomos rinkos dalys ataskaitoms rengti, gairės;
  • Ataskaitų teikimo finansinio stabilumo tikslais gairės;
  • Gairės dėl padėties atkūrimo laikotarpio pratęsimo išskirtinėmis neigiamomis aplinkybėmis;
  • Ilgalaikių garantijų priemonių įgyvendinimo gairės;
  • Sistemingo keitimosi informacija kolegijose gairės;
  • Turto ir įsipareigojimų, išskyrus techninius atidėjinius, pripažinimo ir vertinimo gairės.

Valdymo sistemos garių ir Savos rizikos ir mokumo vertinimo gairių nuostatos bus perkeliamos į Lietuvos banko valdybos nutarimus.

Pritarta PZU Lietuva valdybos nario kandidatūrai

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba pritarė, kad PZU Lietuva valdybos nario pareigoms eiti galėtų kandidatuoti Sigurd Austin.

Papildytas vartojimo kredito davėjų sąrašas

Išnagrinėjusi UAB „Baltijos kredito sprendimai“ prašymą Lietuvos banko Priežiūros tarnyba nusprendė, jog įmonė yra tinkama įtraukti į viešąjį kredito davėjų sąrašą.

[Total: 1   Average: 5/5]